-

ระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมอบตัวนักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประจำปีการศึกษา 2565

:: คู่มือการใช้งานระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์ ::
:: วิธีการอัปโหลดเอกสาร ::
-
-
-
ผู้บริหารพบผู้ปกครอง รายละเอียดการมอบตัว
งานการเงิน การใช้โปรแกรมมอบตัว
การยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการพิเศษ การยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการทั่วไป